Historie Juda

Judo (japonsky: 柔道, džúdó; doslova jemná cesta) je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený úpolový sport.

Judo, celý název Kodokan Judo, vzniklo z několika škol džiu-džitsu (angl. trans. jiu-jitsu), které vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka v tehdejším pojetí. Sebeobrana řešila skutečné bojové situace, které vznikaly při boji muže proti muži. Jestliže jeden z bojovníků přišel v boji o svou zbraň, nastala situace, kdy musel bojovat o svůj život. Úspěšné provedení technik, pak končilo smrtí útočníka nebo jeho destruktivním poškozením tj. zlomeniny, vykloubeniny atd. Cílem Juda je mít možnost volby zda při úspěšně provedené obraně útočníka poraním nebo nad ním pouze získám kontrolu a vysvětlím mu marnost jeho počínání. Tomuto cíli odpovídá i skladba technik waza. Kolébkou juda je Japonsko.

 

 Jigoro Kano

Kodokan Judo založil profesor Džigoró Kanó (angl. trans. Jigoro Kano) v roce 1882. Motivem ke studiu džiu-džitsu a jiných bojových technik byl úsek jeho života na střední škole, kde musel snášet mnohé fyzické násilí od silnějších spolužáků. Jeho poznání při studiu různých forem bojových umění u uznávaných mistrů pak přepracoval ve vlastní styl bojového umění (tehdy také nazývaného Kano-rjú-džiu-džitsu), který nazval Kodokan Judo, aby se odlišil od již existující školy džiu-džitsu, která se také jmenovala džúdó.

 Uznání nového stylu ostatními školami došlo po tzv. utkání pravdy (dóžó džaburi, angl. trans. dojo yaburi) mezi školami Kodokan a Tocuka, ve kterém Kanovi bojovníci vyhráli všech jedenáct utkání. Toto rozhodné a přesvědčivé vítězství zajistilo Kodokanu prvenství před všemi starými školami džiu-džitsu, a to nejen pokud jde o vnitřní náplň a morální působení nového systému, nýbrž i pokud jde o jeho praktickou cenu v boji.

V pozdějších letech prosadil Džigoró Kanó jako ministr školství výuku juda na školách v Japonsku a rozšířil ji na tělovýchovný systém.    V současné době mají studenti možnost výběru mezi Kendó a Judo. Judo se také začali učit japonští policisté v rámci profesního výcviku.

V roce 1964 se stalo judo olympijským sportem. V České republice se vznik juda datuje k roku 1919, kdy vysokoškolský sport zahájil první kurzy a na ně navázala armáda s kurzy sebeobrany. Dnes se dá říci, že české judo má ve světě dobrý zvuk

 

 Principy juda

Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce, ale obránce se snaží útoku vyhnout či jej odvést stranou (na rozdíl od např. Karate, kde jde síla obrany proti síle útoku). Dvě základní hesla juda jsou: Minimální úsilí – maximální účinnost Sejrjoku zenjó (angl. trans. Seiryoku-zenyo) a vzájemný prospěch Džita kjoej (angl. trans. Jita-kyoei). První princip znamená využívat co nejúčinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře. Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi.

 

 Technický systém

Kodokan judo obsahuje řadu průpravných cvičení především pády ukemi. Dále obsahuje tři hlavní skupiny technik waza:
techniky hodů nage-waza, 67 technik
techniky znehybnění katame-waza, 29 technik
techniky úderů atemi-waza, 19 technik

Techniky hodů jsou vyučovány podle schématu Gokyo waza od nejlehčích po složitější. Aplikace technik je učena dvěma způsoby. První je způsob cvičného boje randori. Rozlišujte od závodu shiai. Randori způsob nácviku, kde nezáleží na vítězi, neboť se z něho učí oba dva. Shiai je závod, kde jde o bodované vítězství. Druhý způsob nácviku technik jsou sestavy katy. Kata je sestava s přesně danou formou mimo jiné také proto, aby bylo možné nacvičovat i úderové techniky a obranu proti zbraním. Oficiální systém obsahuje osm základních kat:
Nage no kata, sestava hodů
Katame no kata, sestava znehybnění
Kime no kata, sestava staré sebeobrany
Gošin džutsu no kata (angl. trans. Goshin jutsu no kata), sestava moderní sebeobrany
Džu no kata (angl. trans. Ju no kata), sestava pružnosti
Itsutsu no kata, sestava pěti základních principů
Košiki no kata (angl. trans. Koshiki no kata), sestava starých forem
Sejrjoku zenjo kokumin tajku angl. trans. Sei ryoku zenyo kokumin taiiku, sestava maximálně účinného fyzického cvičení

 

 Technické stupně 
Spolu s novým stylem zavedl Kanó i
 systém technických stupňů, který později využily i další školy. Technické stupně se dělí na žákovské kjú (級, někdy pomocí angl. přepisu kyu) a mistrovské dany (段, dan). Stupně se odlišují podle barvy pásku (obi). Kodokan rozlišuje pět žákovských stupňů (5.-1. kjú), které nosí bílé obi, a deset mistrovských stupňů (1.-10. dan), které pro 1. až 5. dan nosí černé obi, 6. až 8. dan mohou nosit červené obi s bílým pruhem a 9. a 10. dan mohou nosit čistě červené obi. Danové stupně nosí běžně černé obi a červeno-bílé a červené nosí pouze na slavnostní příležitosti.

V Evropě se ve sportovním judu používá více žákovských stupnů (1.-6. kjú), které jsou navíc více barevně rozlišeny (viz tabulka níže). Značení i počet stupňů se liší podle jednotlivých zemí. U dětí se navíc používá i různé barvení konců a proužků.

 

Barevné rozlišení technických stupňů
stupeňnázevpásbarva  
6. kyuroko-kjúbílýCeinture blanche.png
5. kyugo-kjúžlutýCeinture jaune.png
4. kyuši-kjúoranžovýCeinture orange.png
3. kyusan-kjúzelenýCeinture verte.png
2. kyuni-kjúmodrýCeinture bleue.png
1. kyuik-kjúhnědýCeinture marron.png
1. danšo-dančernýCeinture noire.png
2. danni-dančernýCeinture noire.png
3. dansan-dančernýCeinture noire.png
4. danjon-dančernýCeinture noire.png
5. dango-dančernýCeinture noire.png
6. danroku-dančerný nebo červeno-bílýCeinture noire.png Ceinture blanc rouge.png
7. danšiči-dančerný nebo červeno-bílýCeinture noire.png Ceinture blanc rouge.png
8. danhači-dančerný nebo červeno-bílýCeinture noire.png Ceinture blanc rouge.png
9. danku-dančerný nebo červenýCeinture noire.png Ceinture rouge.png
10. dandžú-dančerný nebo červenýCeinture noire.png Ceinture rouge.png

  

Judo v Československu

Od roku 1919 se začíná organizovat judo v ČSR (První republika).
Od roku 1922 Vojenská tělovýchovná škola zařadila do výcviku jiu-jitsu.
 V roce 1930 byly v Praze zahájeny pravidelné kurzy pro vysokoškoláky v tělocvičně Marathon v Černé ulici pod vedením                Adolfa Lebedy.
 V roce 1933 byl založen první samostatný oddíl jiu-jitsu ve VŠ Praha pod vedením Ing. O. Pecáka a v Brně v té době vedl výcvik           jiu-jitsu F.S.Dobó.
V roce 1933 poprvé navštívil ČSR zakladatel juda, profesor Jigoro Kano, který v Praze předvedl instruktáž na VŠ Praha.
 V roce 1934 byl v Plzni byl založen samostatný oddíl jiu-jitsu při BC Star Plzeň.
 V roce 1934 bylo první Mistrovství Evropy v Drážďanech, byla založena Evropská unie juda se sídlem v Berlíně. Zakládajícím členem byla i ČSR.
 V roce 1936 byl založen Československý svaz jiu-jitsu. Prvním předsedou byl zvolen profesor Dr. František Smotlacha.
 Při cestě na OH v Berlíně navštívil ČSR podruhé prof. Dr. Jigoro Kano. Zahájil výcvik juda ve školním roce 1936 /1937 ve VŠ Praha.
 V roce 1938 prof. Dr. JIGORO KANO zemřel.
 V roce 1956 byl ustanoven Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) a pod touto organizací vznikl také Československý svaz juda.
 V roce 1993 po rozdělení republiky vzniká Český svaz juda.

 

Zdroj:  cs.wikipedia.org